SPIRITUÁLIS ÖNISMERETI
KARMA ASZTROLÓGIA TANFOLYAM

2 éves intenzív tanfolyam
melynek főbb témái:
  • Karmikus életfeladat, és annak megvalósítási lehetőségei
  • Hozott, ill. jelen életben kifejleszthető képességek, és annak lehetséges módjai
  • Betegséghajlamok, és azok alternatív megelőzési ill. terápiás lehetőségei
  • Párkapcsolati horoszkóp elemzése karmikus szempontból is
  • Állócsillagok spirituális értelmezése és karmikus összefüggései
A tanfolyam kiscsoportos, így lehetőség nyílik a résztvevők személyes horoszkópjának az elemzésére, tehát a személyes önismeret fejlesztésére, valamint példahoroszkópok alapján a tanult anyag gyakorlatba való átültetésére is.

Karma asztrológia oktatás

Az I. év
témája a személyiségelemzés, a karmikus életfeladat és annak megvalósítási lehetőségei

Az asztrológiai jegyek és bolygók ismertetésén túl nagy hangsúlyt fektetünk:
- a bolygók egymással bezárt fényszögeinek elemzésére és a fényszögképekkel való munkára - a holdcsomópontokra – mint a karmikus életfeladat jelölőjére
-a Szaturnusz, mint a karma ura által jelölt feladat megvalósítási módjára
- a Chiron, mint a karmikus sebeink jelölőjének pozitív megélési lehetőségeire, vagyis a karmikus tapasztalatok készségszintre emelésére
- az IC-MC tengely, mint a karmikus múlt és jövő tengelyének, tehát a lélek fejlődési lehetőségének értelmezésére
- az állócsillagok hatásainak spirituális értelmezésére

A II. év
témái: az előrejelzési technikák, a párkapcsolati horoszkóp és az egészségügyi asztrológia

előrejelzési technikáknál: progressziók, tranzitok, napív – figyelembe vesszük a lélek fejlődési útját, megtanulandó és felvállalandó feladatait

párkapcsolati horoszkópnál: megvizsgáljuk a jelen életre vonatkozó lehetőségeket, valamint az esetlegesen már megélt közös előző élettel kapcsolatos összefüggéseket is

egészségügyi asztrológiánál megvizsgáljuk a horoszkóp által jelzett betegséghajlamokat, és azok megelőzési, ill. alternatív terápiás lehetőségeit is

Kitérünk az olyan alternatív gyógymódoknak, mint pld. Bach virágterápiának, Schüssler-féle sóknak, különböző gyógynövényeknek, gyógyító ételeknek az állatövi jegyekre való hatására.

Aktuális tanfolyamok>>

További információk és jelentkezés:
Telefon: 06-30-3115677
e-mail: hanael@t-online.hu


A horoszkóp mint karmikus sorsfeladatunk tükre

A lélekvándorlás /reinkarnáció/ tana több ezer éves. Elmélete szerint a lélek a halál pillanatában elhagyja a testet, és egy idő után újra testet ölt. Különböző inkarnációink szorosan összefüggnek egymással, jelenlegi sorsunk előző életeink függvénye. Amit a "múltban" elmulasztottunk, jóvátehetjük a jelenben. Jelen életbeli hiányosságaink következő életünk feladataivá válnak. Mindegyik inkarnációnak konkrét célja van, ezt a misztika "karmá"-nak nevezi. Az újjászületés és sorsválasztás a lélek szabad akaratából történik attól függően, hogy milyen feladatokra van még szüksége. A lélekvándorlás végső célja a tökéletes tisztaság állapota. Ezáltal minden inkarnáció a lelki fejlődés egy állomása. Amikor elhagyjuk testünket és visszatérünk a köztes létbe, vezetőink, mestereink és felettes énünk segítségével kielemezzük a megtett utat, majd elkészítjük újabb életünk tervét, ahol az előző életünkben elkövetett hibákat jóvátehetjük. Ez a karma törvénye: szembenézni azzal, amit tettünk és vállalni a következményeket. Magyar közmondások ezt így fogalmazzák meg: "Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát." "Ki mint vet úgy arat." Az inkarnációk sorozatának végső célja, hogy a lélek elérje a tökéletességet. Az út végén a megtisztult, tökéletesség állapotába eljutott lélek nem születik meg újra, ezt az állapotot a buddhizmus nirvánának nevezi.

Nem véletlen, hogy mikor hová születünk, mindez karmánktól, vagyis életfeladatunktól függ. Újraszületés előtt a lélek önmaga bírálja el, hogy fejlődésében hol tart, milyen földi tapasztalatra van m ég szüksége. A nehéz sors is szabadon választott, különleges lehetősége a lelki fejlődésnek. Életünk filmjét tehát mi írjuk, mi választjuk a szereplőket is. Egy karmikus kapcsolatban gyakran szerepet cserél tettes és áldozat, szülő és gyermek, férj és feleség, hogy megtapasztalhassák a másik oldalt is, és ezáltal helyreálljon a harmónia a két lélek között. A szenvedés, a nehéz sors is szabadon választott, különleges lehetősége a lelki fejlődésnek, minden esetben pozitív eredményekhez vezet. Sok esetben a bűntudat motivál minket amikor szenvedést, megaláztatást, sorscsapásokat írunk be életfilmünkbe. Nem tudunk magunknak megbocsátani, vezekelni akarunk. Lehet, hogy ugyanaz a helyszín, ugyanaz az esemény többször is megismétlődik, addig, amíg meg nem tanuljuk a leckét, meg nem tanulunk megbocsátani önmagunknak és másoknak, meg nem tanuljuk elfogadni és szeretni önmagunkat és tudatosan felvállalni életfeladatunkat.

Egy magasabb szintű inkarnációban az ember már tudatosan keresi a karmáját.

Ehhez segitséget nyujthat pld. a tarot, a I-Ching, a karma asztrológia. Különböző meditációs technikák szintén a segitségünkre lehetnek az ismétlődő karmikus minták tudatositásában, és feloldásában.


Karmikus sorsfeladat

Mit kell megtanulnom ebben az életemben?
Milyen tapasztalatokat hoztam előző életemből?

Elmúlt életeink tapasztalatait meg kell őriznünk és ezekhez újakat kell tanulnunk. Így változik és fejlődik személyiségünk. Személyes horoszkópunkban a felszálló holdcsomópont jelzi karmikus sorsfeladatunkat. Jegyhelyzete megmutatja, hogy milyen tulajdonságokat kell ebben az inkarnációban elsajátítanunk /általában nem azonos a születési jeggyel/, házhelyzete pedig megmutatja, hogy hol várnak ránk ezek a feladatok. A leszálló holdcsomópont a már teljesitett, megtanult karmát jelzi, mindazt a tudást, amit már előző inkarnációinkban összegyüjtöttünk.

1880.10.29-1882.5.17. Nyilas felszálló, Ikrek leszálló
1882. 5. 18-1883.12.5. Skorpió felszálló, Bika leszálló
1883.12.6.-1885. 6.24. Mérleg felszálló, Kos leszálló
1885.6.25.-1887.1.12. Szüz felszálló, Halak leszálló
1887.1.13-1888.7.31. Oroszlán felszálló, Vizöntö leszálló
1888.8.1.-1890.2.17. Rák felszálló, Bak leszálló
1890.2.18.-1890.9.7. Ikrek felszálló, Nyilas leszálló
1891.9.8.-1893.3.26. Bika felszálló, Skorpió leszálló
1893.3.27.-1894.10.13. Kos felszálló, Mérleg leszálló
1894.10.14.-1896.5.2. Halak felszálló, Szüz leszálló
1896.5.3.-1897.11.20. Vizöntö felszálló, Oroszlán leszálló
1897.11.21.-1899.6.9. Bak felszálló, Rák leszálló
1899.6.10.-1900.12.28. Nyilas felszálló, Ikrek leszálló
1900.12.29.-1902.7.17. Skorpió felszálló, Bika leszálló
1902.7.18.-1904.2.4. Mérleg felszálló, Kos leszálló
1904.2.5.-1905.8.23. Szüz felszálló, Halak leszálló
1905.8.24.-1907.3.13. Oroszlán felszálló, Vizöntő leszálló
1907.3.14.-1908.9.29. Rák felszálló, Bak leszálló
1908.9.30.-1910.4.18. Ikrek felszálló, Nyilas leszálló
1910.4.19.-1911.11.7. Bika felszálló, Skorpió leszálló
1911.11.8.-1913.5.26. Kos felszálló, Mérleg leszálló
1913.5.27.-1914.12.13. Halak felszálló, Szüz leszálló
1914.12.14.-1916.7.3. Vizöntő felszálló, Oroszlán leszálló
1916.7.3.-1918.1.19. Bak felszálló, Rák leszálló
1918.1.20.-1919.8.9. Nyilas felszálló, Ikrek leszálló
1919.8.10.-1921.2.28. Skorpió felszálló, Bika leszálló
1921.2.27.-1922.9.15. Mérleg felszálló, Kos leszálló
1922.9.16-1924.4.4. Szüz felszálló, Halak leszálló
1924.4.5.-1925.10.22. Oroszlán felszálló, Vizöntő leszálló
1925.10.23.-1927.5.12. Rák felszálló, Bak leszálló
1927.5.13.-1928.11.29. Ikrek felszálló, Nyilas leszálló
1928.11.30.-1930.6.18. Bika felszálló, Skorpió leszálló
1930.6.19.-1932.1.6. Kos felszálló, Mérleg leszálló
1932.1.7.-1933.7.26. Halak felszálló, Szüz leszálló
1933.7.27.-1935.2.12. Vizöntő felszálló, Oroszlán leszálló
1935.2.13.-1936.9.1. Bak felszálló, Rák leszálló
1936.9.2.-1938.3.21. Nyilas felszálló, Ikrek leszálló
1938.3.22.-1939.10.9. Skorpió felszálló, Bika leszálló
1939.10.10.-1941.4.27. Mérleg felszálló, Kos leszálló
1941.4.28-1942.11.15. Szüz felszálló, Halak leszálló
1942.11.16.-1944.6.3. Oroszlán felszálló, Vizöntő leszálló
1944.6.4.-1945.12.22. Rák felszálló, Bak leszálló
1945.12.23.-1947.7.11. Ikrek felszálló, Nyilas leszálló
1947.7.12.-1949.1.28. Bika felszálló, Skorpió leszálló
1949.1.29.-1950.8.17. Kos felszálló, Mérleg leszálló
1950.8.18.-1952.3.6. Halak felszálló, Szüz leszálló
1952.3.7.-1953.9.24. Vizöntő felszálló, Oroszlán leszálló
1953.9.25.-1955.4.13. Bak felszálló, Rák leszálló
1955.4.14-1956.10.31. Nyilas felszálló, Ikrek leszálló
1956.11.1.-1958.5.20. Skorpió felszálló, Bika leszálló
1958.5.21.-1959.12.8. Mérleg felszálló, Kos leszálló
1959.12.9.-1961.6.26. Szüz felszálló, Halak leszálló
1961.6.27.-1963.1.14. Oroszlán felszálló, Vizöntő leszálló
1963.1.15.-1964.8.2. Rák felszálló, Bak leszálló
1964.8.3.-1966.2.20. Ikrek felszálló, Nyilas leszálló
1966.2.21.-1967.9.9. Bika felszálló, Skorpió leszálló
1967.9.10.-1969.3.29. Kos felszálló, Mérleg leszálló
1969.3.30.-1970.10.16. Halak felszálló, Szüz leszálló
1970.10.17.-1972.5.5. Vizöntő felszálló, Oroszlán leszálló
1972.5.6.-1973.11.22. Bak felszálló, Rák leszálló
1973.11.23.-1975.7.12. Nyilas felszálló, Ikrek leszálló
1975.7.13.-1976.12.29. Skorpió felszálló, Bika leszálló
1976.12.30.-1978.7.19. Mérleg felszálló, Kos leszálló
1978.7.20.1980.2.5. Szüz felszálló, Halak leszálló
1980.2.6.-1981.8.25. Oroszlán felszálló, Vizöntő leszálló
1981.8.26.-1983.3.14. Rák felszálló, Bak leszálló
1983.3.15.1984.10.1. Ikrek felszálló, Nyilas leszálló
1984.10.2.-1986.4.21. Bika felszálló, Skorpió leszálló
1986.4.22.-1987.11.9. Kos felszálló, Mérleg leszálló
1987.11.10.-1989.5.28. Halak felszálló, Szüz leszálló
1989.5.29.1990.12.15. Vizöntő felszálló, Oroszlán leszálló
1990.12.16.-1992.7.4. Bak felszálló, Rák leszálló
1992.7.5.-1994.1.21. Nyilas felszálló, Ikrek leszálló
1994.1.22.-1995.8.11. Skorpió felszálló, Bika leszálló
1995.8.12.-1997.2.27. Mérleg felszálló, Kos leszálló
1997.2.28.-1998.9.17. Szüz felszálló, Halak leszálló
1998.9.18.-2000. 4.5. Oroszlán felszálló, Vizöntő leszálló
2000. április 6.-2001.10.24. Rák felszálló, Bak leszálló
2001.10.25.-2003.5.13. Ikrek felszálló, Nyilas leszálló
2003.5.14.-2004.11.31. Bika felszálló, Skorpió leszálló
2004.12.1.-2006.6.20. Kos felszálló, Mérleg leszálló
2006.6.21.-2008.1.7. Halak felszálló, Szüz leszálló

Felszálló holdcsomópont a Kosban

Előző életéből hozott tulajdonságok /Mérleg/: diplomáciai érzék, kompromisszumkészség, kényelemszeretet, konfliktuskerülés. A kapcsolatokban mindig törekedett a harmónia megteremtésére. Az állandó kompromisszum-keresés azonban döntésképtelenséghez, önállótlansághoz, akaratgyengeséghez vezetett. Feladata jelen életében a jó kapcsolatteremtő képességét megtartva, akaratát, öntudatát fejleszteni. Egyéni elképzeléseket kialakitani., önállóan cselekedni. Felvállalni a felelőséget és a döntést.

Felszálló holdcsomópont a Bikában

Kiváló emberismeretet és intuitiv készséget, szenvedélyes, bosszuálló természetet hozott /Skorpió/. Szenvedélyes természete előző életében gyakran veszélyes helyzetekbe sodorta. Vonzódott a titokzatos, rejtélyes dolgokhoz. Előfordulhat, hogy visszaélt képességeivel, manipulált másokat, ezért tudat alatt ma is büntudatotot érezhet. Sok veszteség érte, ebből adódik jelenlegi félelme a változástól és a veszteségtől. Feladata ebben az életében a szenvedélyeket és a hatalmi vágyat visszaszoritani. Feladatát a mindennapi életben kell megtalálnia, törekednie kell az állandóságra és a biztonság megteremtésére. Arra született, hogy másoknak szilárd támasza legyen.

Felszálló holdcsomópont az Ikrekben

Előző életéből határozott életfilozófiát, önbizalmat, szabadságvágyat, függetlenségre való törekvést hozott, tanitó vagy vallási vezető képességeivel /Nyilas/. Véleményét fanatikusan képviselte, nehezen fogadott el a sajátjától eltérő nézetet. Feladata ebben az életében ismereteit továbbfejleszteni, látókörét szélesiteni. Nyitottá kell válnia mások véleményére, és nézőpontjára, felhagyni dogmatikus gondolkodásmódjával. Fejlesztenie kell diplomáciai érzékét és keresnie kell az alkalmat a véleménycserére TANULÁS – TANITÁS formájában.

Felszálló holdcsomópont a Rákban

Előző életéből ésszerüséget, megfontoltságot, céltudatosságot, érzelemmentességet hozott /Bak/. Megbizható, kitartó munkájával komoly eredményeket ért el, eközben azonban érzelmi életét háttérbe szoritotta. Jelen életében arra kényszerül, hogy ezt a konfliktust feloldja. Feladata az érzelmi szempontok előtérbe helyezése, a munka és a család közötti egyensuly megtalálása. A külvilágban való érvényesülés helyett ebben az életében előtérbe kell helyezni az érzelmi alapon müködő kapcsolatokat, a partnerkapcsolatot, az otthont, a családot, a másokról való gondoskodást. Azáltal, hogy másokról gondoskodik, önmagát erősiti. Meg kell tanulnia, hogy hogyan kezelje, hogyan mutassa ki érzelmeit. Nyitottabbá, befogadóbbá kell válnia. Ki kell hogy alakuljon a szeretet adása és elfogadása iránti igény.

Felszálló holdcsomópont az Oroszlánban

Előző életeit egy közösség tagjaként élte /Vizöntő/. Idealizmust, emberszeretet, segitőkészséget, közösségi szellemet hozott. Jelenlegi életében önálló gondolatait kell megvalósitania, amelyhez nem számithat külső támogatásra. Mindez azt célozza, hogy önállóbbá váljon. Önbizalmát az elért eredményekből kell nyernie. Ebben az inkarnációban erős és határozott személyiséggé kell fejlődnie. A folyamatos erőpróbák határozott jellemmé alakitják, amelynek segitségével képessé válhat arra, hogy másoknak vezető személyisége legyen. Előző életéből hozott szervezőképessége és emberszeretete alkalmassá teszik a vezető szerepre, egy közösség szolgálatára ill. vezetésére.

Felszálló holdcsomópont a Szüzben

Előző életéből kifinomult lelkivilágot, segitőkészséget, önfeláldozásra való hajlamot, befolyásolható természetet hozott /Halak/. Átérezte más emberek problémáit, de tulzott érzékenysége miatt képtelen volt a praktikus segitségnyujtásra. Felesleges áldozatokat vállalt, vagy hagyta magát kihasználni. Jelenlegi életében gyakorlati érzékét kell fejlesztenie, érzelmeit józan itélőképessége alá kell rendelni, és az ésszerüség előtérbe helyezésével képessé válni a segitségnyujtásra a gyakorlati problémákban. Rendszeretetet, rendszerezettséget, időbeosztást kell tanulnia. Biztonságérzetét a gyakorlatiasság, az ésszerüség, a kitartás adhatja meg.

Felszálló holdcsomópont a Mérlegben

Előző életéből /Kos/ önbizalmat, elszántságot, akaraterőt, bátorságot, kezdeményező készséget hozott. Arra törekedett, hogy mindenben az első legyen, miközben mások érdekeit, érzéseit figyelmen kívűl hagyta. Problémás helyzetekben ma is kényszeres aktivitásba menekül, ami sokszor teljes kimerültséghez vezet. Meg kell tanulnia mindig az „arany középuton” maradni. Feladata ebben az életében az eredmények másokkal való megosztása, a másokhoz való alkalmazkodás és harmónia megteremtése, mások érdekének figyelembevétele, a másokért való áldozatvállalás, mások boldogulásának elősegitése. Meg kell tanulnia, hogy a diplomatikus viselkedés, a másokkal való együttmüködés sokszor eredményesebb mint az egyéni erőfeszitéssel. Az alkalmazkodás az Ön számára kulcs a boldogsághoz.

Felszálló holdcsomópont a Skorpióban

Előző életéből /Bika/ gyakorlatias szemléletmódot, szorgalmat és kitartást hozott. A hangsulyt az anyagi javak megszerzésére, megőrzésére fektette. Görcsösen ragaszkodott a megszerzett javakhoz, a megszokott körülményekhez, ez jelentette Ön számára a biztonságot. Nem mert kockázatot vállalni, állandóságra való törekvése akadályozta a szellemi és érzelmi fejlődésben. Jelen életében a szellemiséget az anyagi érdekek elé kell helyeznie, meg kell tanulnia együtt élni a változásokkal. Előző életéből származik kitartása és teremtő ereje, ami ma is átsegiti a nehéz helyzeteken, és bár sokszor kényszerül arra, hogy biztonságát feláldozza mindig sikerül ujat létrehoznia.

Felszálló holdcsomópont a Nyilasban

Előző életéből intellektuális képességeket, gyors észjárást, jó beszéd- és iráskészséget hozott /Ikrek/. Sokoldalu ismeretekkel rendelkezett, szinte minden témához hozzá tudott szólni. Széles érdeklődési köre megakadályozta abban, hogy egy-egy témában jobban elmélyüljön önálló véleményt alkosson. Feladata ebben az életében tudása elmélyitése, magasabb szintre emelése, határozott életfilozófia kialakitása. Meg kell tanulnia határozott döntéseket hozni, ebben pedig az érzelmi szempontokat kell figyelembe vennie.

Felszálló holdcsomópont a Bakban

Ön előző életéből fokozott érzékenységet, alkalmazkodóképességet, a gondoskodó szeretetre való képességet hozta. Előző életét érzelmi szempontok szerint élte /Rák/. Érzékenységét az otthonteremtésben, müvészi tevékenységben tudta kamatoztatni, de a szilárd egzisztencia, az anyagi biztonság felépitése problémát okozott Önnek. Érzelmileg is, anyagilag is családjához kötődött, ennek következménye lett az önállótlanság, önbizalomhiány, függőség kialakulása. Feladata ebben az életében a felnőtté válás, az önmagáért való felelősségvállalás. Kitartást, szorgalmat kell tanulnia. Érzelmeit háttérbe kell szoritania és különös hangsulyt kell fektetnie kötelességei teljesitésére. Előfordulhat, hogy olyan élethelyzetbe kerül, amikor rádöbben, hogy csak magára számithat.

Felszálló holdcsomópont a Vizöntőben

Karmája megfelel a jelenlegi korszak csillagképének. Előző életéből határozott, erős, magabiztos személyiséget, vezetői képességeket hozott /Oroszlán/. Fenti tulajdonságait mostani életében is kamatoztatni tudja, most azonban egyéni érdekeit háttérbe kell szoritania, és egy közösség részeként mások érdekében kell tevékenykednie. Azzal a céllal született, hogy fölszámolja egoizmusát, és saját érdekeit másokénak rendelje alá. Igazi életcélt csak közösségben találhat. Cselekedeteit a közösségi szellem, az emberszeretet kell, hogy vezesse. Feladatát ugy tudja megvalósitani, ha egy eszmei célt talál, amiben élete értelmét megtalálja, ilyen lehet pld. a hátrányos helyzetüek érdekeinek képviselete.

Felszálló holdcsomópont a Halakban

Amit hozott: célszerüség, precizitás, pontosság, kritikai érzék, tulzott részletesség, nem látja a fától az erdőt /Szüz/. Előző életében kizárólag értelmi képességeit fejlesztette, minden téren az észérvekre, a logikára támaszkodott. Mindent előre kiszámitott, érzelmeit nem volt bátorsága felvállalni. Jelenlegi életében logikája sokszor cserben hagyja, meg kell tapasztalnia olyan helyzeteket, ahol az ésszerüségi szempontok mellett nagyobb szerepet kap az intuició, a ráérzés, az önzetlen szeretet, a másokra való ráhangolódás. Jelenleg azzal a feladattal született, hogy tehetségét maximálisan kibontakoztassa, a szabályoktól és a társadalmi elvárásoktól függetlenitse magát. Jelenlegi életében szellemi, spirituális képességeit kell fejlesztenie.