KEZELÉSEK: REIKI, KARMA ASZTROLÓGIAI TANÁCSADÁS, KINEZIOLÓGIAI OLDÁS

Testi és lelki problémák, kritikus élethelyzetek gyökerének feltárása és megoldása a tudatalatti blokkok feloldásával

Az oldás egy, a problémától függően 6-8 kezelésből álló kezeléssorozatból áll, ahol fokozatosan tárjuk fel a problémához kapcsolódó tudatalatti információkat, végighaladva a jelen életben gyakran ismétlődő problémákon, feloldva a gyermekkorban, magzati korban ért esetleges stresszhatások nyomait, a szülőktől, nagyszülőktől, vagy még régebbi generációból hozott, tudatalattiban kódolt gondolkozási és viselkedési mintákat. Sok esetben a probléma gyökere egy előző életben keresendő, ilyenkor egy vezetett meditáció segítségével tárjuk fel az összefüggést a jelenlegi probléma és az előző életben történt esemény között. A probléma okának ilyen módon történő tudatosításával megszüntethető a problémát okozó tudatalatti blokk, és ezáltal az addig kezelhetetlennek tűnő probléma könnyedén megoldhatóvá válik. A kliens minden egyes kezelés után könnyebbnek, felszabadultabbnak érzi magát, és a kapcsolódó energetikai kezelések hatására képessé válik a probléma megoldására.

Energetikai kezelések

Auratisztítás, aurafeltöltés, csakrafeltöltés, feszültségoldás, energiablokkok felszabadítása Reiki energiával, kristályokkal, tibeti hangtálakkal. A test energiarendszerének helyreállítása, ami előfeltétele bármilyen testi vagy lelki probléma megoldásának.

Reiki kezelés

Karma asztrológiai, életvezetési, párkapcsolati tanácsadás

Tanácsadó beszélgetés az asztrológiai képlet figyelembevételével. Segítségnyújtás útkeresésben, elakadt élethelyzetekben, egészségügyi, párkapcsolati problémák esetén. A karma asztrológiai elemzés kiterjed a karmikusan vállalt életfeladatra, és annak megoldási lehetőségeire, az előző életből hozott, ill. jelen életben kifejleszthető képességekre.

Spirituális terápia

Spirituális tanácsadás, energetikai segítség a karmikusan vállalt életfeladat beteljesítéséhez. Vezetett meditációk segítségével kapcsolatfelvétel felettes énünkkel, vezetőinkkel, őrangyalunkkal.

Kineziológiai oldás

A kineziológia alternatív és komplementer jellegű, pedagógiai és pszichológiai elemeket is tartalmazó készség-, képesség-, és személyiségfejlesztő prevenciós jellegű holisztikus módszer. A kineziológus segíti kliensét életmódja, életvitele, életszemlélete megújításában, testi-lelki-érzelmi egészsége megőrzésében, a betegségek megelőzésében és gyógyításában, az öngyógyítás folyamatában, a betegség mögött álló problémák feltárásában, a rehabilitációban, személyiségfejlődésében, a minőségileg jobb élet elérésében. Ennek érdekében kineziológiai módszerei mellett természetgyógyászati, mentálhigiénés, pedagógiai, pszichológiai módszereket alkalmaz. A kineziológiai izomtesztelés, mint biofeedback lehetővé teszi, hogy tudatos emlékezés nélkül is felderítsük azokat az eseményeket, melyek létrehozták jelenbeli problémánkat. A múltbéli események egymásra épülnek, generációk probléma-megoldási mintái öröklődnek; a fogantatás, a magzati kor és a születés traumái befolyásolják jelenbeli életünket. Nem azok vagyunk, akik igazán vagyunk, valódi önmagunkat elfedi a múlt. A kineziológiai kezelés segít abban, hogy önmagunkra találjunk, hogy megtaláljuk feladatunkat, utunkat az életben, átlássuk az életünket, sorsunkat uraló erőket, eseményeket, s feloldódjanak azok a blokkok, melyek akadályoznak mindebben.

Az Élet Mandalája terápia

A terápia célja az élettől kapott, választott és felvállalt, de fel nem dolgozott leckék, feladatok felismerése és megértése, életfeladatunk és sorsunk mandalájának felfedése, a tudatosítás és a blokkok feloldása.

Hangterápia

A módszer alapjául a hangok hatásával kapcsolatos olyan ősrégi felismerések szolgálnak, amelyeket már 5000 évvel ezelőtt alkalmaztak Indiában, hogy helyreállítsák a szellem, a test és a lélek harmóniáját. A kezelés különböző méretű tibeti tálakkal történik. A kezelés segíti a test energiamezejében keletkezett zavarok helyreállítását, támogatja az immunrendszer felerősödését. Ajánljuk gyermekeknek, ha tanulással vagy viselkedéssel összefüggő gondjaik vannak, illetve felnőtteknek, ha szeretnének felszabadulni, szervezetük öngyógyító képességét felerősíteni.

Hangterápia

Bejelentkezés:
Telefon: 06-30-3115677
e-mail: hanael@t-online.huMI A KINEZIOLÓGIA?

Az izomtesztelés módszerét a 60-as éveken dolgozták ki. Azóta alakul, fejlődik, napjainkra már több irányzata is létezik. Mindegyik irányzat használja az izomtesztelést, de különböznek abban, hogy mit tesztelnek, és hogy a kapott információt hogyan használják fel.

Izomteszteléssel információt szerezhetünk az egyes emberek életének történetéről, az életut során a testben kialakult problémák okairól. Lehetőséget kapunk, hogy magunk befolyásoljuk egészségünket, és minél kevésbé függjünk a hagyományos gyógyitási módszerektől, amelyek nem veszik figyelembe az adott ember egyedi élettörténetét, mivel minden probléma mögött egyedülálló élettörténet és életfeladat huzódik meg. A kineziológia segit felismerni, hogy hogyan müködik összhangban testünk és elménk, és kezünkbe adja a kulcsot, hogy kiegyensulyozott életet teremtsünk magunknak.

A kineziológia a mozgás tudománya. A hagyományos kineziológia a fizikai mozgásra összpontosit - az izmok munkájára.

Miután felfedezték,hogy az izmok állapota öszefüggést mutat a meridiánok energiájának áramlásával, a kineziológia a meridiánokon kialakult blokkok megkeresésére és korrigálására is alkalmassá lett.

További kutatások azt mutatották,hogy a meridiánok állapota összefügg az érzelmek változásaival. Az elfojtott érzelmek blokkokat hoznak létre az izmokban és a meridiánok energiaáramlásában. Ezt a felfedezést használta ki és felesztette tovább a ONE BRAIN módszer. Olyan eljárásokat fejlesztettek ki, amikkel meghatározhatják a blokolt érzelmeket és felhozhatják azokat tudatos szintre. A blokkolt érzelmek a tudatositás által feloldhatóvá válnak, szükség esetén különböző szimbólumok, szinek, szimbólumok, kristályok, stb. segitségével.

Kineziológiai oldás

A problémák valódi okát nem a blokkolt érzelmek okozzák. Az érzelmek kezelése attól függ, hogyan dolgozzuk fel élettapasztalatainkat. Ha nem sikerül feldolgozni a történéseket, kibillenhetünk érzelmi egyensulyunkból. Az ÉLET MANDALÁJA módszer az élettől kapott, fel nem dolgozott leckék megértésére fókuszál, ezáltal lehetővé válik életfeladatunk felismerése. Ebben segitenek olyan ősi tudományok mint a TAROT és az ASZTROLÓGIA.

A kor amiben most élünk jelentős fordulópont az emberiség történetében. Életünket eddig három kiindulópontból értékeltük - háromdimenziós valóságban éltünk, az emberiség most készen áll arra, hogy az ötdimenziós valóságba lépjen. Ez annak a jele, hogy a kollektiv tudatalatti elért egy szintet, készek vagyunk öt kiindulási pontot figyelembe venni, ezáltal jobban megérteni a dolgokat. Meg fogjuk tapasztalni a dimenziók egymásba olvadását. Ezáltal megláthatunk olyan összefüggéseket, amik eddig hiányoztak. Kapcsolatot tudunk találni olyan dolgok között, aminek mostanáig nem lett volna értelme.

Az ÉLET MANDALÁJA TERÁPIA segit megérteni életünk utjának irányát, megtalálni spirituális utunkat, segit megtalálni életünk értelmét.